Hypotheek aanvragen

De voorwaarden die verbonden zijn aan het aangaan van een hypotheek zijn volledig afhankelijk van welke hypotheekvorm er wordt gekozen. Er dient echter niet alleen rekening gehouden te worden met de voorwaarden die worden opgenomen in de overeenkomst, maar in eerste instantie dient u na te gaan of u wel in aanmerking komt voor het verkrijgen van een hypothecaire lening. Ga er bijvoorbeeld niet zomaar vanuit dat deze lening aan u zal worden toegekend. De financiële instelling waarbij u te raden gaat zal er in eerste instantie zeker van moeten zijn dat u een dergelijke lening aankunt. En laat nu net daar vaak het probleem zitten.

Een hypothecaire lening als alleenstaande
Het eerste probleem zit hem vaak in aanvragen van mensen die alleenstaand zijn. Van alleenstaanden wordt immers verwacht dat ze niet zoveel financieel gewicht in de schaal kunnen leggen om een hypothecaire lening te kunnen verantwoorden. U zult als alleenstaande bijvoorbeeld reeds een aanzienlijk inkomen moeten hebben wil u zonder problemen een degelijke hypothecaire lening kunnen afsluiten. Alles draait in deze situatie dus met andere woorden om het geven van zoveel mogelijk waarborgen waaruit de bank in kwestie kan opmaken dat u wel degelijk financieel in staat bent om aan de verplichtingen van een hypothecaire lening te kunnen voldoen.

Een hypothecaire lening afsluiten als koppel
Wanneer u echter samenwoont of getrouwd bent met iemand kan het verkrijgen van een hypothecaire lening reeds een stuk eenvoudiger zijn. U heeft in deze situatie immers twee inkomens om zowel de aflossing van uw lening als in de kosten van het dagelijkse leven te kunnen blijven voorzien. Ook hier kan de financiële instelling waarbij u gaat lenen echter vragen om extra waarborgen. Welke waarborgen er worden gevraagd is afhankelijk van uw inkomen en de grootte van het te lenen bedrag.

Het samen aangaan van een hypothecaire lening houdt wel in dat er een herziening dient te gebeuren wanneer één van de twee partijen niet langer wenst te voldoen aan de voorwaarden van de lening. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een scheiding. Er zal dan in eerste instantie uitgemaakt moeten worden welke van de twee partners in het huis zal blijven wonen en dus verder zal moeten voldoen aan de voorwaarden die verbonden zijn aan de hypothecaire lening. Hou er rekening mee dat in deze situatie de financiële instelling het recht heeft om extra waarborgen te vragen.

Wat te doen wanneer ik mijn hypothecaire lening niet meer kan afbetalen?
Een hypothecaire lening is een fantastische manier om uw huis af te betalen. Althans dat is het tot op het ogenblik dat u niet langer de mogelijkheid heeft om aan de betalingsvoorwaarden er van te voldoen. Maar wat dan? U kunt toch moeilijk uw huis zomaar van u laten afnemen? Zo ver hoeft het inderdaad eigenlijk helemaal niet te komen. Het is belangrijk dat u open kaart speelt met de financiële instelling waarbij u de hypothecaire lening heeft lopen. Wees eerlijk en vraag of het eventueel mogelijk is om gedurende een bepaalde periode even een vrijstelling van betaling te kunnen krijgen.

Veel hangt hierbij ook af van de termijn waarop de lening werd afgesloten. Voor hypothecaire leningen op 30 jaar is een betalingsuitstel nagenoeg uitgesloten. Wanneer u echter een lening heeft lopen van 20 of 25 jaar is het aan de financiële instelling om te beslissen wat de mogelijkheden zijn. Hou er rekening mee dat een nieuw krediet aanvragen om met dat geld uw hypothecaire lening af te betalen een nieuwe put maken is om een andere te dichten.

Scroll naar top