Wat is het Eigenwoningforfait?

Het eigenwoningforfait hoeft u niet direct te betalen maar het is een fictief inkomen waarover u belasting moet betalen. De belastingdienst gaat er vanuit dat wanneer u een woning bezit u deze ook kunt verhuren waardoor het bezit een waarde of inkomen vertegenwoordigd. Het bedrag dat u zou kunnen verdienen met het verhuren van de woning na aftrek van afschrijvingen en kosten is het bedrag dat wordt gerekend voor het eigenwoningforfait.

De hoogte van het eigenwoningforfait
Als u een woning hebt dan is er een WOZ-waarde vastgesteld voor uw woning door de gemeente. Dit komt voort uit de wet Waardering Onroerende Zaken. De hoogte van het eigenwoningforfait wordt afgeleid van de WOZ-waarde. Als de WOZ-waarde meer dan 75000 euro is dan met u 0,55 procent van de WOZ-waarde bij uw belastbaar inkomen optellen. Het eigenwoningforfait is dus een percentage van de WOZ-waarde. Er zit echter een maximum aan het bedrag. In 2011 kan het eigenwoningforfait maximaal 9300 euro bedragen.

Scroll naar top