Wie is er betrokken bij de aankoop van een woning?

Een erkend hypotheekadviseur
De hypotheekadviseurs die kunnen aantonen over genoeg ervaring en kennis te beschikken op het gebied van advies over hypotheken, komen in aanmerking voor een erkenning van de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs. Deze stichting is een initiatief van de gezamenlijke hypotheekverstrekkers en is bedoeld om consumenten te helpen bij het vinden van vakbekwaam advies over hypotheken. Deze erkenningsregeling is bedoeld voor hypotheekadviseurs die werken bij een bank of een overige hypothecair financier, zoals makelaars, assurantietussenpersonen, zelfstandige bemiddelaars of intermediairs. De erkenning is tevens persoonsgebonden, wat inhoudt dat iedere Erkend Hypotheekadviseur de benodigde diploma’s heeft behaald en aan de praktijkvoorwaarden voldoet. Het ondertekenen van de Beroepscode van de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs, hoort bij de erkenning. Met overige woorden; Erkend Hypotheekadviseurs dienen zich aan bepaalde gedragsregels te houden.

Een makelaar
De makelaar is er om je te helpen bij het zoeken en aankopen van een nieuwe woning. Daarnaast kun je bij de aankoop van een woning tevens te maken krijgen met een makelaar die handelt in opdracht van de verkoper. Het is mogelijk om een makelaar een zoek –of –oriëntatieopdracht te geven om voor jou een woning te zoeken die bij je wooneisen en –wensen past. Tevens kan een makelaar worden ingeschakeld bij de verkoop van een woning. In dat geval zorgt de makelaar ervoor dat de woning onder de aandacht wordt gebracht van potentiële kopers. Natuurlijk kan een woning tevens worden gekocht of verkocht zonder de tussenkomst van een makelaar. Ongeveer de helft van het huizen wisselt in Nederland van eigenaar zonder de tussenkomst van een makelaar.

Een taxateur
Doorgaans is een taxateur een onafhankelijke makelaar die in staat is om een waardebepaling van een woning te maken. Dit doet hij op basis van de globale bouwtechnische staat, de grootte van de woning en de ligging van de woning. Je bent bij bestaande bouw, in verband met de aanvraag van je hypotheek, verplicht om door een onafhankelijke makelaar een taxatie uit te laten voeren. Met onafhankelijk wordt hier bedoeld dat de makelaar niet is betrokken bij het aankoop of verkoopproces.

Een notaris
Als openbaar ambtenaar is de notaris bevoegd om bepaalde officiële stukken of akten zoals; testamenten en hypotheken op te maken. Iedere hypotheek die wordt verstrekt in Nederland, moet via de notaris passeren. Wiedere notaris wordt ingeschakeld bepaalt de koper. De notaris legt alleen overeenkomsten vast en is dus geen partij bij deze overeenkomsten.

Belastingdienst
Je kunt de hypotheekrente die je over je eerste woning betaalt, aftrekken van de iedere maand inkomstenbelasting van je jaarinkomen. Indien je een volgende woning koopt, krijg je te maken met de “bijleenregeling”. Deze beperkt de mogelijkheden voor een hypotheekaftrek. Je krijgt in principe één keer per jaar het belastingvoordeel door de Belastingdienst uitbetaald, mits je een aangifteformulier invult. Het gaat hier vaak om erg grote bedragen. Het kan interessant zijn om dit belastingvoordeel in plaats van één keer per jaar, iedere maand te laten uitbetalen. Als je bij de Belastingdienst een verzoek indient voor een “voorlopige teruggaaf iedere maand inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen”, is dit mogelijk. Je kunt hiervoor bij de Belastingdienst een formulier aanvragen.

Scroll naar top