BKR toetsing hypotheek

Bureau Krediet Registratie
Het Bureau Krediet Registratie, oftewel het BKR, informeert aangesloten organisaties over kredieten en gsm –abonnementen die zijn afgesloten door consumenten. Deze informatie helpt deelnemers (aangesloten organisaties) bij hun afweging of het wel of niet verantwoord is om een nieuw gsm abonnement of krediet te verstrekker. Op deze manier helpt het Bureau Krediet Registratie krediet om betalingsrisico’s te beperken en overkreditering en overige problematische schuldomstandigheden te voorkomen. Bureau Krediet Registratie draagt zodoende bij aan een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening in Nederland.

Wat doet het Bureau Krediet Registratie precies?
Je gegevens worden door de geldverstrekker getoetst bij het Bureau Krediet Registratie te Tiel. Je financiële verplichtingen, zoals persoonlijke kredieten, doorlopende kredieten en credit cards, staan geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie. Mocht er op je naam een financiële verplichting geregistreerd staan, dan zal de geldverstrekker bij de toets voor de hypotheek, rekening houden met deze financiële verplichting. Het Bureau Krediet Registratie registreert aan de hand van bepaalde codes of je ooit problemen hebt gehad met het terugbetalen van kredieten. Afhankelijk van deze geregistreerde gegevens bij het Bureau Krediet Registratie, wordt er bepaald of je voor een hypotheek in aanmerking komt.

Stichting
Het Bureau Krediet Registratie is opgericht in het jaar 1965 door het financiële bedrijfsleven. De reden voor de oprichting was om het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) te verzorgen en te beheren. In CKI zijn gegevens opgenomen aan wie deelnemers, kredietfaciliteiten, gsm –abonnementen of kredieten verstrekt hebben. Aangezien het een stichting betreft hebben zij geen winstoogmerk. De voornaamste inkomstbronnen zijn de vergoedingen voor verleende diensten. Bureau Krediet Registratie wordt door een Algemeen Bestuur, waarin alle deelnemersgroeperingen zijn vertegenwoordigd, bestuurd.

Scroll naar top