Bouwkundig rapport

Er bestaan diverse omstandigheden waarin er een bouwkundig rapport moet opgemaakt worden bij de aankoop van een bestaande woning. Dit is het geval als uit het taxatierapport blijkt dat:

  • Nader bouwkundig onderzoek aanbeveling verdient
  • De kosten van meteen noodzakelijk herstel van achterstallig onderhoud naar schatting meer bedragen dan 10% van de onderhandse verkoopwaarde, vrij van gebruik en huur
  • Wanneer de kosten van meteen noodzakelijk herstel van achterstallig onderhoud hoger zijn dan €2.500,- worden deze in depot gehouden. Dit betekend dat op het moment dat je doormiddel van facturen aan kunt tonen dat de kwaliteitsverbetering (deels) is uitgevoerd, dit bedrag door de geldverstrekker (gedeeltelijk) wordt uitbetaald.
  • Er sprake is van een appartement met een bouwjaar van 1940 of eerder, tenzij er blijkt uit het taxatierapport dat er een totale renovatie is uitgevoerd na 1940.

Op het moment dat de hypotheekofferte wordt uitgebracht mag het bouwkundig rapport niet ouder zijn dan 12 maanden.
Je kunt bij de aankoop van een woning de kosten voor een verbouwing aan een bestaande woning, of meerwerk bij nieuwbouw mee laten financieren. De kosten hiervan moeten blijken uit een taxatierapport, een bouwkundig rapport of een zelf opgemaakte specificatie. Een zelf opgemaakte specificatie is een overzicht van de werkzaamheden die je wilt gaan uitvoeren en de daarmee gemoeide kosten die je verwacht te gaan maken.

Wanneer het bedrag voor kwaliteitsverbetering hoger is dan €2.500,- , dan wordt dit bedrag door de geldverstrekker volledig in depot gehouden. als je door middel van facturen aan kunt tonen dat de kwaliteitsverbetering, of een deel daarvan is uitgevoerd, dan wordt dit bedrag (of een deel) uitbetaald door de geldverstrekker.

Energie besparende voorzieningen
Energie besparende voorzieningen vallen tevens onder kwaliteitsverbetering. Onder energiebesparende voorzieningen worden verstaan: spouwmuurisolatie, HR ketel, vloer en dakisolatie, beglazing, een zonneboiler of een warmtepomp en/of zonnecellen. Er geld een volledige depot verplichting voor het bedrag aan energiebesparende voorzieningen. Dit geldt tevens als het bedrag lager is dan €2.500,-.
Bij de leningberekening van wat er op basis van het jaarinkomen maximaal gefinancierd kan worden, mogen de kosten voor energie besparende voorzieningen tot een maximaal bedrag van €6.500,- buiten beschouwing gelaten worden. De kosten dienen te blijken uit een specificatie van het installatiebureau dat de werkzaamheden, in verband met deze voorzieningen, uitvoert.

Scroll naar top