Taxatierapport

Er moet voor de aankoop van een bestaande woning een taxatierapport opgesteld worden. Dit moet gebeuren door een persoon die ingeschreven staat in één van de onderstaande registers:

  • De Stichting Certificering VBO – Makelaars (SCVM)
  • De Stichting VastgoedCert, kamer Wonen/MKB.

Op de datum dat de hypotheekofferte wordt uitgebracht mag het taxatierapport niet ouder zijn dan 12 maanden. De taxateur dient van één van de onderstaande brancheverenigingen lid te zijn:

  • De Nederlandse Vereniging van Register Vastgoed Taxateurs (RVT)
  • De Vereniging van Bemiddeling Onroerend Goed (VBO)
  • De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR)
  • De Landelijke Makelaars Vereniging (LMV)
  • De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM)

De taxateur dient het taxatierapport op basis van plaatselijke bekendheid op te maken. De persoon die het taxatierapport opmaakt in geen enkele wijze betrokken zijn bij de verkoop, bemiddeling, koop, financiering, koper/geldnemer, bemiddelaar, geldgever of verkoper. Op het moment van offreren van de lening mag het taxatierapport niet ouder zijn dan 12 maanden.

Bij de verkoop van huurwoningen (complex bestaande woningen), kan er worden volstaan met een taxatierapport voor het gehele complex. Echter wel onder de voorwaarde dat er expliciet in het taxatierapport wordt aangegeven voor wiedere woningen het rapport geldt. Indien er sprake is van verschillen in achterstallig onderhoud, verschillen in waarde, of kwaliteitsverbetering, dan dienen er in het taxatierapport per woning de relevante gegevens te worden aangegeven.

Scroll naar top